DJ KILJANO

Jag började med deejaying och turntablism 1998. Mina genrer som jag spelar idag är kubansk Timba, Merengue, Latin Soca, Latin (spanska, franska, italienska och portugisiska)- dancehall, panamansk plena, zouk, indisk Bhangra, indisk disco, egyptisk och libanesisk pop, new jack swing, 80-90 tals dansmusik, disco & funk och hip hop andra mindre lättdefinierade musik genrer. Jag arbetar med min egna målade SL 1200 och Serato Scratch med Rane TTM 56 mixer eller med min VCI-300, Jag äger all min utrustning som finns tillgänglig om du anlitar mig. Jag har en omfattande LP-samling med över 2,000 titlar, mest kubansk populärmusik och jamaikansk reggae men även obskyr svensk folkrock som jag samlar. Jag har gästat sveriges radio SR och den kubanska radio rebelde samt kubanska televisionen som DJ. Under åren 1999-2003 arbetade och bodde på Kuba.

Ett av projekten jag bidrog till blev sedan den stora rörelsen som kallas Cubaton.

Jag var involverad i beslutsfattandet och inspelning av musik som blev en audio-CD med samma namn. Dessutom var jag även med som DJ på en musik-turné med projektet Cubaton i stora delar av landet under 2003, under vilken jag uppträdde framför mer än 20,000 människor. Som turntablist jag har deltagit i en del battles, lagd cuts på ett antal spår och även arbetat med ett gäng artister i Sverige som t.ex. Joey Fever och Limpiatimpanos. Mitt sidoprojekt Latin Kulta för samman dancehall / reggae / reggaeton på latinska språk och har precis släppt sitt # 4 mixtape. Alla mixtapes finns att ladda ned och lyssna på här : www.latinkulta.com Klubben Latin Kulta också har arrangerat en del evenemang som har fört samman latinomusik och jamaikansk dancehall.

I Started deejaying and doing turntablism in 1998. My genres are Cuban Timba, Merengue, Latin Soca, Latin (Spanish, French, Italian and Portuguese) Dancehall, Panamanian Plena, Jamaican Dancehall, Zouk, Indian Bhangra, Indian disco, Egyptian and Lebanese pop, new jack swing, 80-90-ies dance music, disco & funk and hip hop and other less descriptive stuff. I work with my own custom painted SL 1200 and serato SCRATCH with a Rane TTM 56 mixer or with my VCI-300, I own all my equipment which is available if you acquire my services. I have an extensive LP-collection with over 2.000 titles, mostly Cuban popular music and Jamaican reggae but also obscure Swedish folk rock that I collect.

I ´ve been on the Swedish radio SR, and on the Cuban radio as well as Cuban Television as a DJ

During the years 2001-2003 I was working and living in Cuba. One of the achievement I contributed to was the making of what now is a movement called Cubaton. I was involved with the making and recording of the music that became the audio CD´s with the same name. As a turntablist I´ve done a little competing and battling, made cuts for a number of tracks and also worked with a bunch of artists in Sweden such as Joey Fever and Limpiatimpanos. In addition to my other work in Cuba i also featured as a DJ on a music tour in the country in the year 2003 and performed in front of more than 20.000 people. My project Latin Kulta is still going strong and has just released its #4 mixtape. All mixtapes are available for download and listen to here: www.latinkulta.com The Club Latin Kulta has also arranged a few events that has brought together latin music and Jamaican influenced dancehall.