STÄLLNNGSFIRMA / SCAFFOLDING COMPANY

Uppdrag för en stor stockholmsbaserad firma inom ställningsbygge. 
Denna stora ställningsfirma villa ha nya bilder till deras kommunikation, både drönarbilder på befintliga installationer och bilder på personal och detaljer under uppförandet av ställning. Ett par besök på plats gjordes, jag tog bilder med drönar båda dagtid och kväll, redigering och leverans. Kunden fick bilderna samma vecka.
Bilderna levererades redo för att publiceras redan samma kväll.

För att anlita mig för liknande uppdrag, använd kontaktformuläret på förstasidan.

Assignment for a large Stockholm-based company in scaffold construction.
This large scaffolding company wants new images for their communication, both drone images of existing installations and images of personnel and details during the erection of scaffolding. A couple of site visits were made, I took pictures with drones both day and night, editing and delivery. The customer received the pictures the same week.

To engage in similar assignments, use the contact form on the front page

 

STÄLLNNGSFIRMA

Uppdrag för en stor stockholmsbaserad firma inom ställningsbygge. 
Denna stora ställningsfirma villa ha nya bilder till deras kommunikation, både drönarbilder på befintliga installationer och bilder på personal och detaljer under uppförandet av ställning. Ett par besök på plats gjordes, jag tog bilder med drönar båda dagtid och kväll, redigering och leverans. Kunden fick bilderna samma vecka.

SCAFFOLDING COMPANY

Assignment for a large Stockholm-based company in scaffold construction.
This large scaffolding company wants new images for their communication, both drone images of existing installations and images of personnel and details during the erection of scaffolding. A couple of site visits were made, I took pictures with drones both day and night, editing and delivery. The customer received the pictures the same week.