Landskap & Friluftsfoto

I mötet mellan naturen och människan: det är där jag vill vara. Det är hit som mitt fotograferande har tagit mig: landskaps- och friluftsfoto.
Jag tror det hela började med en vandring i Sarek, men det kan lika väl ha varit en kanotresa genom Moskitkusten eller när jag som barn bodde under bar himmel på en av Bornholms tomma stränder.

Med mitt fotografi vill jag förmedla en känsla, ett tillstånd. Det är vid eldstaden, i skymningen, precis när stjärnhimmeln börjat veckla ut sig.
Känslan av att ha gått riktigt länge genom vild natur och till slut hitta en vacker enslig insjö.
Känslan att se solnedgången över en stilla skärgård från en kajak som sakta glider genom spegelblankt vatten.
Att kasta sig från en klippa ner i Vätterns vilda vågor eller att tälta i ett vinterlandskap med norrskenet fladdrande i den kalla luften.
Jag vet inte vad det heter, men jag kallar det för friluftsfoto.

Jag tror att jag äntligen har hittat min stig i fotografiets vildmark, men jag har fortfarande långt kvar till mitt mål. Följ med på min resa.

Outdoors & Landscapes

In the encounter between nature and man: that’s where I want to be. It is to that place that my photographing has taken me: landscape and outdoor photography. I think it all started with a hike in Sarek National Park in Sweden but it might as well been a canoe trip through the Mosquito Coast or even when as a child camped in the open air at one of Bornholm’s empty beaches.

With my photography, I want to convey a feeling, a state. It is the fireplace, at dusk, just when the starry sky is about to unfold. The feeling of having hiked for a long time through rugged nature and eventually finding a beautiful secluded lake. The feeling of seeing the sun set over a tranquil archipelago from a kayak that glides slowly through the flat, calm water.

It is throwing yourself off a cliff into the wild waves of lake Vättern or camping in a winter landscape with the Northern Lights flickering in the cold air.

I think I’ve found my path in the photograph wilderness, but I still have a long way to my goal. Follow me on my trip.