PERSONALBILDER / PORTRAITS

Personalbilder på plats.
Jag äger ingen studio och tanken på det lockar mig inte heller. Däremot gillar jag tanken på att komma ut till olika arbetsplatser, känna in atmosfären, kanske lära mig något nytt och sedan bygga upp min lilla studio. När jag fotograferar porträtt på arbetsplatser gör jag det med lekfullhet och charm, oavsett om det är den lilla eller den stora personalskaran. Alla skå få känna sig avslappnade och tillfreds.
Under mina över 12 år som verksam fotograf har jag fotograferat tusentals porträtt, trots det tycker jag fortfarande att det är kul.

För att anlita mig för liknande uppdrag, använd kontaktformuläret under.

Staff pictures on location.
I do not own a studio and the idea of it does not attract me either. However, I like the idea of coming out to different workplaces, feeling the atmosphere, maybe learning something new and then building up my little studio. When I photograph portraits in workplaces I do it with playfulness and charm, whether it is the small or the large staff. Everyone should feel relaxed and content.
During my over 12 years as an active photographer, I have photographed thousands of portraits, though I still think it is fun.

To engage me for similar assignments, use the contact form below.

PERSONALBILDER

Personalbilder på plats.
Jag äger ingen studio och tanken på det lockar mig inte heller. Däremot gillar jag tanken på att komma ut till olika arbetsplatser, känna in atmosfären, kanske lära mig något nytt och sedan bygga upp min lilla studio. När jag fotograferar porträtt på arbetsplatser gör jag det med lekfullhet och charm, oavsett om det är den lilla eller den stora personalskaran. Alla skå få känna sig avslappnade och tillfreds.
Under mina över 12 år som verksam fotograf har jag fotograferat tusentals porträtt, trots det tycker jag fortfarande att det är kul.

För att anlita mig för liknande uppdrag, använd kontaktformuläret under.

PORTRAITS

Staff pictures on location.
I do not own a studio and the idea of it does not attract me either. However, I like the idea of coming out to different workplaces, feeling the atmosphere, maybe learning something new and then building up my little studio. When I photograph portraits in workplaces I do it with playfulness and charm, whether it is the small or the large staff. Everyone should feel relaxed and content.
During my over 12 years as an active photographer, I have photographed thousands of portraits, though I still think it is fun.

To engage me for similar assignments, use the contact form below.