Välkommen till kiljano.com. Här delar jag med mig av mina verk inom landskap och friluftsfotografi. Här kan du även se mina filmer och läsa om annat jag gör. Underst på sidan finns länkar till sociala medier samt ett kontaktformulär om du vill komma i kontakt med mig.

Welcome to my kiljano.com. Here I share my works with landscape and outdoors photography. You can also watch my movies and read about other stuff I do. At the bottom of the page are links to my social media profiles and a contact form if you want to get in touch with me.

Friluftsintresserad frilansfotograf med talang för webb och skrift.

Jag startade min egen fotofirma 2007. Jag fotar mest landskap och arkitektur. Videoproduktion i form av musikvideos, resefilmer och webbdokumentärer har jag även stor erfarenhet av. Innan jag fann mitt kall inom fotografi hade jag bl.a studerat musik och jobbat på ett filmproduktionsbolag i Havanna. Sammanlagt spenderade jag över 3 år på Kuba och var med och producerade över 30 musikvideos, ett gäng reklamfilmer och en stor dokumentärfilm. Under mitten av 2000-talet jobbade jag en del med filmproduktion i Sverige. Jag har bland annat jobbat som C-foto, B-foto etc. på två långfilmer, ett par SVT drama serier och en del svenska reklamfilmer.
Under en sommar i mitten av 2000-talet gjorde jag min första fjällvandring i Sarek. Jag blev biten direkt. Nu har jag varit tillbaka flera gånger. 2013 vandrade jag den 425km långa “Kungsleden” i Lappland. Ett vanligt år spenderar jag över 60 nätter i ett tält.
Vill du läsa mer om friluftsliv och om andra projekt jag sysslar med så besök gärna min blogg

Jag gör även timelapsefilmer. Läs mer om time-lapse och kolla på mina filmer här: timelapse.se
En del av mina bilder går att köpa på Getty Images

Sedan ungdomen har jag även ägnat stor tid år musik. Både som discjockey och som klubbarrangör. Jag har över 200 spelningar i bagaget, samt äger en egen ljud och ljusanläggning.
Slutligen har jag även en del erfarenhet av webbdesign. Den här sidan och samtliga av mina runt 10 webbsidor drivs med wordpress. Jag är både webmaster och utvecklare.

Min firma “Kiljano” (hette tidigare – “Latin Kulta Entertainment”), är sedan 2007 registrerad hos bolagsverket. Sedan 2012 är även namnet KILJANO varumärkesskyddat i Sverige.

Jag är medlem i svenska fotografers förbund. SFF
Ni finner mig antingen på fjällstigar i naturen med kameran i högsta hugg eller på webben- Länkar till sociala medier hittar ni längst ner på sidan.

Outdoor Interested freelance photographer with talent for web and writing.

I started my own photography company in 2007. I shoot most landscapes and architecture. I also have considerable experience in video production; in the form of music videos, travel videos and web documentaries. Before I found my calling in photography, I studied music and worked with a film production company in Havana. In total, I spent over 3 years in Cuba and produced over 30 music videos, a bunch of commercials and a full length feature documentary. During the mid-2000s, I worked a deal with film production in Sweden. I worked as a Cameraman, focus puller, clapper loader etc. on two feature films, a couple of Swedish Television drama series and some Swedish commercials.
During a summer in the mid-2000s, I made my first hike in Sarek Nationalparl. I was bitten directly. Now I have been back several times. In 2013 I walked the 425km long “Kings trail” in Lapland. In a normal year, I spend over 60 nights in a tent.
If you want to learn more about outdoor activities and other projects I’m doing please visit my blogg

I also do time-lapse photography. Learn more about the time-lapse and watch my movies here: timelapse.se
Some of my pictures can be purchased through Getty Images Getty Images

Since adolescence, I have devoted considerable time in music. Both as a DJ and club organizer. I have done over 200 gigs and I own a complete sound and lighting equipment.
Finally, I also have some experience in web design. This page and all of my 10 websites are powered by wordpress. I am both the web-master and developer.

My firm “Kiljano” (previously named “Latin Kulta Entertainment”) is, since 2007 – registered at the Companies Registration Office. Since 2012 the name KILJANO is a registered trademark in Sweden.
You find me either on mountain trails with the camera in my hand or on the links to social media that can be found at the bottom of the page.

Namn / Name

Epost / Email

Ämne / Subject

Meddelande / Message